Pages

Wednesday, November 2, 2011

Akankha - Habib Wahid Din Jay. . . Amar prem jay bere Kotodin holo dekhina tare. . . ... Kamone thake shukh moner o ghore. . . Mitbe na shadh ak nojor dekhle. . . Dekhte chai tare shoto jonom pele. . . Din Jay. . . Amar prem jay bere Ja khuje niye ay tare Vule jabo tare vebechi bohubar Ato valobeshe shokti nei vulbar|| She jno prem er alo Amar adhar moner ghore. . . Bolre shokha kothay taare pai khuje. . . Tar cheye borong tui thakna chokh buje. . . Chokhero duniyae peye jabi dekha tar. . . J chilo tor prem kobekar. . . Jedin dekhbo tare chuye debo mon E mon tar monei korbo shomorpon|| Tora ki bolte parish kobe ami dekhbo taare? Din Jay. . . Amar prem jay bere


Akankha - Habib Wahid

Din Jay. . . Amar prem jay bere

Kotodin holo dekhina tare
Kamone thake shukh moner o ghorehttp://www.facebook.com/bes...tpopstarinbd
Mitbe na shadh ak nojor dekhle
Dekhte chai tare shoto jonom pele
Din Jay. . . Amar prem jay bere
Ja khuje niye ay tare

Vule jabo tare vebechi bohubar
Ato valobeshe shokti nei vulbar||
She jno prem er alo
Amar adhar moner ghore

Bolre shokha kothay taare pai khuje
Tar cheye borong tui thakna chokh buje
Chokhero duniyae peye jabi dekha tar
J chilo tor prem kobekar
Jedin dekhbo tare chuye debo mon
E mon tar monei korbo shomorpon||

Tora ki bolte parish kobe ami dekhbo taare?

Din Jay. . . Amar prem jay bere

2 comments: